طراحی و برنامه ریزی

طراحی و برنامه ریزی طراحی و برنامه ریزی

طراحی و برنامه ریزی

در این مرحله گروه ساختمانی سرپناه با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی ساخت و ساز اقدام به طراحی اولیه پروژه نموده و برنامه ریزی لازم را بر اساس آن انجام می‌دهد و در پاسخ به نیازها و اصول مدیریت پروژه شروع به اولویت بندی برنامه ها، ایجاد فرآیند استاندارد، بررسی و بازنگری برنامه ها به منظور از بین بردن ریسک ها، تبدیل فرآیند پیشبرد پروژه به یک روند سیستماتیک و تعیین سیاست های اصلی با استفاده از تجارب کسب شده از پروژه های گذشته نموده و با بهره گیری از متخصصان مجرب و دانش فنی به روز برای اجرای پروژه گام های اولیه را بر میدارد.

پست مرتبط