اخذ مجوزهای لازم

اخذ مجوزهای لازم اخذ مجوزهای لازم

اخذ مجوزهای لازم

در مرحله دوم پس از عقد قرارداد با شما، گروه ساختمانی سرپناه اقدام به ارزیابی و بررسی های مقدماتی نموده و تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا با به کارگیری متخصصان با تجربه خود مجوزهای لازم و بهینه را از مراجع ذیصلاح اخذ نموده و مقدمات اولیه برای برنامه ریزی و طراحی سازه را آماده نماید.