اجرا و ساخت

اجرا و ساخت اجرا و ساخت

اجرا و ساخت

در طول فرایند اجرا و ساخت، گروه ساختمانی سرپناه به طور مداوم با بهره گیری از مهندسان و متخصصان مجرب خود و به کارگیری مدرن ترین دانش فنی همواره تا پایان ساخت و ساز پروژه اقدام به پایش و نظارت مستمر بر کلیه جزئیات نموده و مطابق با سیاست ها و استراتژی های از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی بر روند اجرای پروژه نظارت داشته و با استفاده از اصول مدیریت پروژه در کنار اهمیت دادن به کیفیت پروژه تلاش دارد تا در زمان مقتضی تصمیمات دقیق و صحیح گرفته و چرخه ساخت و ساز پروژه را به بهترین شکل ممکن با بیشترین بهره وری به اتمام برساند.

پست مرتبط