طراحی و برنامه ریزی ساخت

طراحی و برنامه ریزی

طراحی و برنامه ریزی

در این مرحله گروه ساختمانی سرپناه با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی ساخت و ساز اقدام به طراحی اولیه پروژه نموده و برنامه ریزی لازم را بر اساس آن انجام می‌دهد.

ادامه مطلب